Cursos contra incendios

En este Centro de Formación ofrecemos formaciones
en materia de seguridad y de prevención y lucha contra
incendios, específica y personalizada para todo tipo de
empresa e industria.

Ver cursos

Benvinguts a ProFire

En aquest Centre de Formació oferim formacions en matèria de seguretat i de prevenció i lluita contra incendis, específica i personalitzada per a tot tipus d’empresa i indústria.

Informa’t en el nostre centre i endinsa’t en el món de la seguretat i de la prevenció i extinció d’incendis

Profire Training Centre és un centre homologat pel Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana, on podràs trobar un ampli repertori de cursos per a formar als treballadors i, en conseqüència, estar preparats per a qualsevol emergència que es pugui donar en el lloc de treball.

Disposem d’un Camp de Pràctiques d’Extinció d’Incendis, situat a Manresa (Barcelona), amb diferents mòduls especialitzats on formem treballadors provinents de tota mena d’indústries.

Adaptem els cursos al Pla de Seguretat i a l’equipament contra incendis de cada empresa. Els formadors són professionals dels Bombers de la Generalitat i professionals especialitzats en seguretat i extinció d’incendis.

Amb la nostra unitat mòbil, també oferim la possibilitat de fer formacions en el mateix lloc o centre de treball del client.

Vine amb els teus treballadors a Profire Training Centre i els formarem per a afrontar qualsevol tipus d’emergència.

Sobre nosaltres

En tots els cursos, cada alumne podrà dur a terme l’extinció d’incendis reals adequats al curs que realitza: de combustibles sòlids, líquids i gasosos, atacant conats d’incendis en espais interiors i exteriors amb boca d’incendis equipada, mànegues portàtils, riscos químics, etc

Els cursos presencials d’extinció d’incendis es realitzaran en el camp de foc PROFIRE TRAINING CENTRE / Primer camp de foc específicament dissenyat, on l’aigua que s’utilitza és recirculada i, per tant, no es fa un mal ús d’ella.

modul-2

Mòdul 3

Arbre de gas

Estructura metàl·lica de 4 metres on se simula una fuga de gas, generant un foc de classe C de gran dimensió. En aquest mòdul es practica el desplaçament coordinat de la brigada contra incendis, amb mànegues i pantalla de protecció, per a poder extingir el foc mitjançant el tancament de la vàlvula, per eliminació del combustible.

modul-1

Mòdul 1

Piscina foc classe B i C

Recipient rectangular on se simula un foc classe B. El recipient està connectat a una línia de gas propà que facilita la generació del foc, agilitzant així l'actuació per a cada alumne. Existeixen tres murs de contingència que emboliquen el mòdul per a poder realitzar una recollida del residu.

modul-3

Mòdul 2

Focs amb presència elèctrica

Conjunt de quadres elèctrics industrials situats a l'interior d'una infraestructura tancada i ventilada, on se simulen conats d'incendi. Els quadres elèctrics estan disposats a fi de plantejar diferents estratègies d'atac i extinció mitjançant sufocació amb l'ús d'extintors de CO₂.

modul-4

Mòdul 4

Conats d'incendi Classe B

Conjunt de bidons, garrafes i altres recipients on se simulen conats d'incendi de classe B. Es practica l'extinció mitjançant refredament per aigua amb l'ús de BIEs, mànegues portàtils amb diferents tipus de llances en diversos modes d'acció. També utilitzem altres mètodes d'extinció com a escuma de baixa i mitja expansió.

modul-5

Mòdul 5

Altures 3 Nivells

Simulació de focs classe A i classe B per a l'extinció dels mateixos des de diferents llocs i amb diferents nivells. S'empraran diferents mètodes d'extinció, utilitzant aigua i escumes de baixa i mitja expansió.

modul-5

Mòdul 6

Avançat Interior

Infraestructura amb diversos compartiments i diversos pisos en els quals se simulen focs de classe A i classe B. S'aconsegueix una situació d'incendi real amb elevada temperatura i amb visibilitat nul·la a causa de l'alta densitat de fum. Es perfeccionen els Equips de Respiració Autònoma (ERA) i les tècniques i tàctiques d'orientació i extinció.

modul-7

Mòdul 7

Sistemes Fixos CI

Es mostra els difusors d’alta expansió i també les canonades amb els diferents tipus de ruixadors d'aigua o “sprinklers”. Espai inundable amb escuma d'alta expansió, on es pot realitzar pràctiques d'evacuació del personal a través de l'escuma.

modul-7

Mòdul 8

Riscos Químics

Simulació de focs i vessaments dels productes químics que es manipulin en l'empresa que sol·liciti el curs. S'aportaran coneixements tècnics avançats per a tractar fugides de productes i combatre un incendi de manera eficaç i segura. Es disposarà del suficient criteri d'actuació per a poder eliminar o minimitzar el risc dels danys humans i econòmics.

modul-7

Mòdul 9

Pla Neutre

Compartiment amb dues altures en els quals es recrea un incendi interior. Es treballa l'extinció del foc mitjançant pulsacions d'aigua, buscant un equilibri entre vapor d'aigua, fum i flama. Es busca el control del personal sobre el pla neutre que generen els combustibles.

modul-7

Mòdul 10

Laberint d'orientació

Laberint situat a l'interior d'una estructura de contenidors per simular orientació sense visió. Amb l'ús d'un fum no tòxic, on es suprimeix la visibilitat de l'espai. Es practica l’orientació simple, cerca d'objectes, evacuació de ferits, etc.

Instructors